Telefon o numerze 32 2111404 - nieaktualny.::Zebranie z Rodzicami - 19.09.2017r.

Konkursy - terminy i materiały

Szkolny Konkurs Mitologiczny

Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych i szóstych. Celem konkursu jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy na temat mitologii oraz pobudzanie pasji poznawczych uczniów.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pani Marty Andrzejczak do dnia 26.05.2017r.

Termin konkursu: 02.06.2017r. (piątek), lekcja druga

Bibliografia:

1. Utwory i informacje dotyczące mitologii, zawarte w podręczniku do kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na start!5” (rozdziały: „Tak było na początku”i „ W świecie mitów”).

2. Jan Parandowski, „Mitologia. Wierzenia starożytnych Greków i Rzymian” – rozdziały: „Narodziny świata’, „Bogowie olimpijscy”, „Królestwo morza”, „Królestwo piekieł”, Tułaczka Odyseusza”).


Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VI. Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do poznawania tradycji, kultury i historii Wielkiej Brytanii. 

Ogólne wytyczne:

 • wybranie jednego przysłowia z podanej listy:
 • "A bad workman blames his tools." - "Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy."
 • "A bird in the hand is worth two in the bush." - "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu."
 • "A lie has no legs." - "Kłamstwo ma krótkie nogi."
 • "All roads lead to Rome." - "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu."
 • "Don't look a gift horse in the mouth." - "Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby."
 • "Half a loaf is better than none." - "Lepszy rydz niż nic."
 • "Don't make a mountain out of a molehill." - "Nie rób z igły widły."
 • "Make hay while the sun shines." - "Kuj żelazo póki gorące."
 • "Too many cooks spoil the broth." - "Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść."
 • "Born with a silver spoon in one's mouth." - "W czepku urodzony."
 • wykonanie pracy plastycznej w dwóch egzemplarzach w formacie A-4. Na jednej pracy uczniowie podpisują przysłowie w języku angielskim, na drugiej to samo przysłowie w języku polskim oraz podpisują swoje prace: imię i nazwisko oraz klasa;
 • termin składania prac: do 26 maja 2017r. (piątek);
 • prace oddajemy do pani Renaty Łopatki lub pani Kingi Wrony

II Ogólnopolski Literacko-Plastyczny Konkurs "Takiego Ojca, Pasterza i Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat."

Regulamin konkursu do pobrania w załączniku.

wyszynskiiiogolnopolskiregulamin.odt


W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi odbędzie się w naszej szkole konkurs przyrodniczy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach klas I- VI.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Chętni uczniowie z klas IV-VI proszeni są o zgłaszanie się do p. Moniki Piwowarskiej do dnia 21 kwietnia 2017r.

Przewidywany termin konkursu dla uczniów klas IV-VI - 24. 04.2017r.


Regulamin Konkursu ekologiczno-plastycznego pt. ,,Piękno drzemiące w gazecie -owady."

I. Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS.

II. Adresaci konkursu:

uczniowie szkoły podstawowej klas 4-6 .

III. Cele konkursu

 • Rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i artystycznej.

 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.

 • Pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży

IV. Ogólne wytyczne:

 • Format A-4 lub A-3

 • Przy pomocy kolorowych lub czarno-białych gazet i papierów stwórz formę przestrzenną dowolnego owada

 • Do kolażu możesz wykorzystać skrawki tkanin, koronek, nici, sznurka oraz materiałów pochodzących z natury patyków, ziaren, suszonych liści

 • Stwórz kompozycję wykorzystując farby, tusz , kredki...

V. Termin składania prac konkursowych:

Prace plastyczne oddajemy od 24 kwietnia do 5 maja 2017r. u pani Moniki Piwowarskiej.

VI. Oceny prac dokona komisja, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • Zgodność treści z tematem.

 • Oryginalność i jasność przekazu.

 • Staranność wykonania i ogólne wrażenie artystyczne.

 • Samodzielność wykonania.

Praca powinna zostać oznaczona metryczką na odwrocie kartki: Imię, nazwisko autora, szkoła i klasa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


Gminny Konkurs Plastyczny pt.: "Niezapominajki pomagają pamiętać o przyrodzie w naszej gminie."

Celem konkursu jest propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy zamiłowania do przyrody oraz zachowań ekologicznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Do konkursu należy zgłaszać indywidualne prace plastyczne w formacie A4, wykonane dowolną techniką. Tematem prac jest ukazanie piękna niezapominajki - "niebieskiego kluczyka do naszych serc" jako symbolu naszej kultury ekologicznej i przywiązania do rodzimych krajobrazów. Każda praca powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, klasę do której uczęszcza (podane drukiem). Termin i miejsce składania prac: do 5.05.2017 u koordynatorów SP2 (pani Grażyna Śliwa sala nr 1, pani Anna Piwowarczyk sala nr 6) lub na portierni. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.


Etap szkolny konkursu "Asy z Szóstej Klasy" odbędzie się w dniu 27 marca 2017r. (poniedziałek) na lekcji 4.


Konkurs plastyczny dla klas I-VI w ramach realizowanego projektu "Porcja Pozytywnej Energii"

Wykonanie prac plastycznych techniką dowolną. Temat przewodni to "Warzywa i owoce - spożywam codziennie." Prace konkursowe należy składać do 12 kwietnia 2017r. (środa) do pani Agnieszki Gabryś lub pani Kingi Wrony.


Finały konkursu Krakowska Matematyka

termin 24 marzec, Krzeszowice, godz.13.00


Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur dla klas II - VI

termin 16 marzec; sala 16 i 18 lekcja 2 i 3


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Olimpus - matematyka sesja wiosenna

termin: 21 marzec; salanr 16, lekcja 4


III Szkolny Konkurs Sudoku

termin: 9 marca, sala nr 18, lekcja 3


Konkurs towarzyszący MEKWB "Jonasz 2016/17"

Termin zgłoszenia do konkursu upływa w dniu 1 marca 2017r.

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania w załączniku.

regulamin_konkursu_mekwb__jonasz_201617.doc


XVII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX"

termin: 28 lutego 2017r.

wpłata: 9zł

przykładowe materiały przygotowawcze dostępne na stronie organizatora konkursu: http://www.fox.wombb.edu.pl/

 


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Olimpus - sesja zimowa

Termin: 10 styczeń; lekcja 3 sala 16

wpłata 8,50zł


III Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki "Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament"

Termin: 1 marca 2017r.

Regulamin oraz wszelkie informacje szczegółowe do pobrania w załączniku

  regulamin_i_zalaczniki_w_jezyku_polskim_iii_miedzynarodowy_konkurs__plastyczno__literacki_o_bl_boleslawie_lament.pdf

 


Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas V-VI "Master of Words" - "Mistrz Słówek"

Zgłoszenia chętnych uczniów do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 9 grudnia 2016r.

Termin konkursu: 15 grudnia 2016r.

Regulamin konkursu do pobrania w załączniku 

  regulamin_master_of_words.doc


 Konkurs dla uczniów I – VI Matematyczne preteksty

Rejestracja uczestników poprzez stronę www.matpret.pl/kmp_ucz.htm.  – do 12 stycznia 2017r po otrzymaniu od koordynatora hasła

Otrzymanie loginów dla zarejestrowanych uczniów do 25 stycznia 2017r

Przesyłanie odpowiedzi z I etapu 27.01 – 2.02. 2017r

Opublikowanie poprawnych odpowiedzi do zadań z I etapu – do 21.02. 2017r

Opublikowanie listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu – do 28.02. 2017r

II etap konkursu – 9-11.03. 2017r

Wyniki końcowe – do 5. 04. 2017r

Przekazanie upominków – do 27.04.2017r

wpłata 3zł

 


 

 

Konkurs dla uczniów klas I – VI Triatlon Matematyczny

Rejestracja poprzez stronę https://matzoo.pl/triathlon/

Termin 27 listopada – 17 grudnia

 1. Przez 3 tygodnie, co tydzień publikowana będzie nowa konkurencja "triathlonu", czyli zadania matematyczne do rozwiązania przez Uczestników konkursu. Dla każdej klasy przygotowane są odpowiednie pod względem trudności zadania do rozwiązania.
 2.  Aby rozwiązać zadania Użytkownik musi być zalogowany na platformie.
 3.  Przed wejściem do konkurencji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami rozwiązywania konkurencji.
 4.  Godzina i miejsce rozwiązywania zadań konkursowych są dowolne.

 


 

 

Konkurs dla uczniów klas IV – VI Olimpiada Wiedzy Olimpus - matematyka

Wpłata – 8, 50zł

Termin zgłoszenia – do 6.12.2016r

Termin konkursu – 10.01.2017r

 


 

XX MIĘDZYNARODOWY EKUMENICZNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ 2016/17” 

1.Główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego
i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.                                                                                                                                                          

2. Patronat honorowy sprawują: Biskup Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel oraz Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Adrian Korczago.

3. Organizatorem KWB jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” ze Skoczowa.

4. KWB „Jonasz” ma od początku charakter ekumeniczny i międzynarodowy (jest prowadzony także
w Republice Czeskiej).

Konkurs obejmuje dzieci i młodzież z Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz innych wyznań i przeprowadzony jest w czterech grupach wiekowych:

 • grupa I - klasy III i IV szkoły podstawowej

 • grupa II - klasy V i VI szkoły podstawowej

 • grupa III - klasy I, II i III gimnazjum

 • grupa IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych (w porozumieniu z organizatorami KWB)

5.Obowiązująca lektura Pisma Świętego do tegorocznej edycji to Ewangelia wg. Świętego Jana

6. Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach:

ETAP SZKOLNY przeprowadzony zostanie:

 • 12 grudnia 2016 r. - w Szkołach Podstawowych;

 • 12 grudnia 2016 r. - w Gimnazjach. Szkołach Specjalnych.

27 lutego 2017 r. - w Szkołach Specjalnych.

ETAP REJONOWY przeprowadzony zostanie:

 • 27 lutego 2017r. - w Szkołach Podstawowych;

 • 27 lutego 2017 r. - w Gimnazjach.

FINAŁ KURIA DIECEZJALNA w BIELSKU-BIAŁEJ

 • 24.04.2017 r. – Szkoły Podstawowe- Kuria Diecezjalna

 • 25.04.2017 r. – Gimnazja i Szkoły Specjalne- Kuria Diecezjalna


Małopolski Konkurs Biblijny "Z dobrą Nowiną przez życie"

Etap szkolny: 14 listopada 2016r.

Etap rejonowy: 16 lutego 2017r.

Etap wojewódzki: 26 kwietnia 2017r.

http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/BL_201609300748_0.pdf


Małopolski Konkurs Humanistyczny dla uczniów klas IV-VI

Etap szkolny: 7 listopada 2016r.

Etap rejonowy: 11 stycznia 2017r.

Etap wojewódzki: 6 marca 2017r.

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13203


Konkurs „3xHAPPY” dla klas I - VI

termin 25 pażdziernika 2016r

miejsce: sala nr 16

Zapisy do 4 października p. Mariola Pałka, p. Agnieszka Gabryś

Trening przed konkursem:

Klasa 5a, 5b – poniedziałek i środa na przerwie po 2, 3 i 4 lekcji w sali 16

Klasa 6a, 6b – czwartek i piątek na przerwie po 2, 3 i 4 lekcji w sali 16


 OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS MATEMATYKA.PLUS dla klas III - VI

termin: 7 listopada 2016r

Zapisy - p. Mariola Pałka, p. Agnieszka Gabryś do 15 października - 9zł (nagroda gwarantowana: czasopismo Świat Dinozaurów oraz czterokolorowy długopis)


Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI

Etap szkolny: 15 listopada 2016r.

Etap rejonowy: 18 stycznia 2017r.

Etap wojewódzki: 15 marca 2017r.

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13203


Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas V i VI

I etap - 24.10.2016r

II etap - 12.12.2016r

III etap - 27.02.2017r

szczegóły konkursu: http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13203

 ............................................................................................................................................................

  30 września 2016r. - międzyklasowy konkurs znajomości tabliczki mnożenia

                           dla klas III - VI  z okazji VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

                           Konkurs odbędzie się w klasach na lekcji 2.

                           Zapraszamy Mariola Pałka i Agnieszka Gabryś