Telefon o numerze 32 2111404 - nieaktualny.::Zebranie z Rodzicami - 19.09.2017r.

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

en

strona projektu: https://www.cyfrowobezpieczni.pl

Kalendarium szkolnych działań:

14 stycznia 2016 r. - wykład pana Piotra Rychłego nt. „Współczesne zagrożenia związane z uzależnieniami od Internetu, środków psychoaktywnych...” w czasie zebrania rodziców.

8 - 12 luty 2016r - Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

W czasie tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Lepszy Internet zależy od ciebie” uczniowie wykonali gazetkę promująca prawidłowe zachowania podczas korzystania z Internetu. Wszyscy uczniowie wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez pedagoga i bibliotekarza nt. "Lepszy Internet zależy od ciebie". Zorganizowano konkurs w klasach piątych  nt. "Bezpieczny Internet" -stworzenie prezentacji multimedialnej z możliwością wykorzystania w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowe klas czwartych wypełniali na zajęciach komputerowych ankietę podsumowującą prowadzone w szkole działania.

15 luty 2016r -  spotkania uczniów klas czwartych, piątych i szóstych z terapeutą p. Piotrem Rychłym na temat:  „Współczesne zagrożenia związane z uzależnieniami od Internetu, środków psychoaktywnych. Zapobieganie, rozpoznawanie, konsekwencje prawne”.

18 luty 2016r. - formalne zgłoszenie szkoły do projektu; wybór szkolnego mentora cyberbezpieczeństwa.

7 marca 2016r - uczniowie klasy 5b i 2b uczestniczyli w pilotażowych warsztatach programu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Spotkanie z edukatorami miało na celu przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi Internetowych. Po spotkaniu uczniowie w grupach wykonali metaplany przedstawiające zapamiętane treści z warsztatów.

21 marca 2016r - szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi tablicy interaktywnej ora wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania.

14 kwietnia 2016r - rodzice naszych uczniów  uczestniczyli w pilotażowych warsztatach programu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Spotkanie z edukatorem panią Anetą Skowyrą-Mazur miało na celu przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi Internetowych oraz przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z sieci. 

18 kwiecień 2016r- uczniowie klasy 5b promują bezpieczny internet na plakatach wykonanych w grupach.

13 maj 2016r - zgłoszenie do konkursu "Jesteśmy cyfrowobezpieczni!".

16 maj 2016 - założenie zakładki opisującej działania szkoły w projekcie.

19 maj 2016r - opracowanie przez nauczycieli zajęć komputerowych autorskich scenariuszy lekcji wychowawczych nt bezpuieczeństwa cyfrowego.

23 maj 2016r - zaproszenie do udziału w projekcie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Osieku

25 maj 2016r - uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych biorą udział w ankiecie nt. gier komputerowych.

30 maj 2016r - nauczyciele zajęć komputerowych przedstawiają opracowane wyniki ankiet i razem z uczniami klas piątych przygotowują informacje dla rodziców - ulotki.

1 czerwiec 2016r - uczniowie, w czasie gry terenowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka, rozdają ulotki o grach komputerowych mieszkańcom Jawiszowic.

3 czerwca 2016r - uczniowie klasy 5a opracowują "Dobre rady dla rodziców" nt bezpiecznego korzystania z internetu.

6 czerwca 2016r - lekcje w klasach piątych i szóstych wedlug scenariusza "Lekcja bezpieczeństwa" (źródło Platforma Edukacyjna Dajemy Dzieciom Siłę).

6 czerwca 2016r - akcja edukacyjna dla rodziców przedszkolaków; uczniowie klasy 6a rozdają ulotki opracowane przez klasy piąte rodzicom odprowadzającym dziecci do Przedszkola nr 4 "Pod Tęczą".

7 czerwca 2016r - klasa 6b układa "Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie".

8 czerwca 2016r - opublikowanie na Facebooku fanpageprzedstawiającego podejmowane w szkole działania promujące bezpieczne korzystanie z Internetu.

8 czerwca 2016r - dodanie na stronie logo projektu

9 czerwca 2016r - tworzenie "gadającej ściany" nt "Korzyści i zagrożeń internetu"

9 czerwca 2016r - uczniowie klasy 4b układają krzyżówki o bezpiecznym korzystaniu z komputera i internetu.

13 - 17 czerwiec 2016 - ucznioiwe klas czwartych opracowują znaczek "bezpieczny komputer".

12 czerwca 2016r - ogłoszenie na ffacebooku informacji o tworzeniu szkolnego rankingu programów antywirusowych

14 czerwca 2016r - ogłoszenie na ffacebooku informacji o tworzeniu bazy bezpiecznych stron internetorych

14 czerwca 2016r - udostępnienie rodzicom poradnika "Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie?"; poradnik pochodzi z materiałów edukacyjnych cyfrowobezpieczni.pl udostępnionych szkołom realizującym projekt. Poradnik można pobrać z załącznika w aktualnościach.

15 czerwca 2016r - pierwszaki pod gadającą ścianą; warsztaty przygotowane przez wychowawców zakończone prezentacją plastyczną w programie tux paint.

16 czerwca 2016r - ciastko z rekomendacją; akcja przygotowana przez klub "Młodzi Aktywni"

16 czerwca 2016r - spotkanie nauczycieli w celu przedstawienia analizy ankiet uczniów nt. gier edukacyjnych oraz  omówienia działań w projekcie.

17 czerwca 2016r - spotkanie nauczycieli w celu zakwalifikowania do grupy finałowej prac uczniów przedstawiających znaczek dla bezpiecznego komputera, opracowanie ankiety dla rodziców

19 czerwca 2016r. - ogłoszenie konkursu na facebooku - znaczek "bezpieczny komputer"

20 czerwca 2016r - opracowanie plakatu promującego bezpieczeństwo "Bezpieczni na wakacjach - bezpieczni w Internecie"

20 czerwca 2016r - klasa czwarta w firmie komputerowej

21 czerwca 2016 - warszaty dla klas IV - VI "Agresja jako element zagrożenia świata wirtualnego" prowadzi Piotr Rychły

21 czerwca 2016r - happening "Kibicujemy - nie hejtujemy"

22 czerwca 2016r - promocja bezpieczeńych wakacji - plakaty w witrynach okolicznych sklepów

23 czerwca 2016r - szkolna rodzina z mobilnym Internetem - happening

5 sierpnia 2016r - ogłoszenie wyników konkursu: Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach (905 pkt) - nagroda: mobilna pracownia cyfrowa

szkoła otrzymała tytuł: Szkoła Bezpieczna Cyfrowo

2 września 2016r - szkoła przechodzi na internet światłowodowowy.

16 września 2016r - oznaczamy szkolne komputery znaczkiem "Bezpieczny komputer"

21 września 2016r - zamieszczenie ankiety dla społeczności szkolnej na stronie internetowej.

8-9 listopada 2016r - udział w Kongresie Bezpiecznie Inter@aktywni - odebranie nagrody za I miejsce

15 listopada 2016r. - przedstawienie edukacyjne grupy teatralnej Rondo "Telefon"

29 listopada 2016r - Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego z Edukatorem p. Jolantą Okręglicką

1-2 grudnia 2016r - udział w szkoleniu dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa w Krakowie

11 stycznia 2017r - apel z okazji DBI 7.02.2017 "Razem zmieniamy Internet na lepsze" ; opracowanie działań na Tydzień Bezpiecznego Internetu w szkole - termin przesunięty ze względu na ferie w województwie małopolskim.

10 maja 2017 - apel profilaktyczny nt. przemocy.

16 maja 2017r - "Stop przemocy" - warsztaty profilaktyczne z p. Piotrem Rychło.

24 maja 2017r - udostępnienie ankiet z projektu Cyfrowobezpieczni - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.

15 czerwca 2017 - przystąpienie do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.